فالانژیسم جنسیتی یا فالانژیسم فمینیستی چیست؟

all_inclusive_01tumblr_n4x5hsdg5s1qaihw2o1_1280

فالانژیسم فمینیستی شکل نه چندان نوینی از گروه های فشار ایدئولوژیک است مبتنی بر فرقه گرایی وسواسی، و پارانویای بنیادگرایانه ی جنسیتی. شکل نوینی از کارآگاهان تفتیش عقاید که همه جا سرک می کشند تا نشانه ای از جرایم سکسیستی بیابند. درست مثل مفتشان کلیسای اعظم که هرجا نامی از خدا یا مسیح یا شیطان به میان می آمد شاخک های خود را تیز می کردند تا تفسیری کفرآمیز را به گوینده منصوب کنند.

آنها خود را صاحب هر سخنی درباره ی خدا و مسیح می دانستند. هر سخنی جز تکرار واژه به واژه ی سخنان کلیسا معنایی جز دشمنی با مسیح و کلیسا، کفر و جادو و بدعت نداشت.

فالانژهای فمینیست هم خود را صاحب زبان و به ویژه صاحب تمامی واژگانی که با زن و جنسیت مرتبط است می دانند.

مفتشان کلیسا بر این باور بودند که همه جز خادمان کلیسا، کافر و مشرک و بدعت گزار هستند حتی بدون آنکه خود بدانند،.فقط لازم است تا در ذهنشان جستجو کنی و آن نشانه های خبیث را بیابی و آنها فقط باید بپذیرند و اعتراف کنند و مجازات خود را متحمل شوند تا رستگاری شامل حالشان شود. فالانژهای فمینیست بر این باوراند که همه سکسیست هستند همه ضدزن هستند چه آگاهانه و چه ناخودآگاهانه ،هر کلام و رفتار و هر کنش و واکنش آنها اعلام جنگی علیه زنان است، فقط کافی است به ما فرصت دهید تا این نشانه ها را عیان کنیم.

در عین حال این هردو دسته (مفتشان قرون وسطی و فالانژها) از یک منبع مشروعیت می گیرند: مظلومیت. مظلومیت اسطوره ای مسیح و مظلومیت حقیقی زنان. از این منظر این دو با گروهی دیگر هم نزدیک اند: صهیونیست ها. صهیونیست هایی که از مظلومیت تاریخی یهودیان تغذیه می کنند. فالانژهای کاتولیک، فالانژهای صهیونیست و فالانژهای فمینیست هر سه یک کارکرد دارند: تهی کردن ایده ای که برای محافظت از آن تلاش می کنند. مبتذل کردن آن ایده از طریق استفاده ی وسواسی و فرقه ای از آن ایده همچون حربه ای در مقابل همه چیز.

امروز بخش عمده ای از اندیشه ی فمینیستی که خود خاستگاه مهمترین تحولات هنری، ادبی، سیاسی و فرهنگی در جهان معاصر بوده است جای خود را به فالانژیسمی میان تهی، سکتاریستی، ابلهانه و به غایت مبتذل داده است.

زمانی نظریه ی فمینیستی در قبال زبان در چنین سخنانی از ساندرا گیلبرت و سوزان گوبار متجلی می شد:

“اگر قلم و قضیب را یکی می پندارند، اگر به دست گرفتن قلم نشانه ای برای احیای میل به قضیب است، و اگر قلم به دست گرفتن زنان را همچون تلاش آنها برای جبران کردن یک فقدان در نظر می گیرند، پس زنان باید راه دیگری بیابند. اگر زنان قلم-قضیب را رد کنند با چه خواهند نوشت؟ با خون خود، با تن خود. و چنین نوشتاری یادواره ای، غیرخطی، سیال، چندپاره، جنون آمیز و نوسانی خواهد بود.” (زن در اتاق زیر شیروانی، نقل به مضمون)

امروز اما نگاه فالانژ-فمینیستی به زبان در تفتیش تحت الفظی واژه های به اصطلاح ضد زن خلاصه می شود. نوعی پلیس زبانی که تنها به دنبال قشری ترین نشانه های سکسیسم می گردد. فاصله ی میان این دو نگاه و تفاوت عمق این دو رویکرد نیازی به توضیح ندارد. این پلیس های زبانی هرجا که نامی از زن به میان می آید یا مخاطب قرار می گیرد، آژیرکشان ظاهر می شوند.

آنها خود را صاحبان سخن راستین درباب زنانگی میدانند. همانطور که صهیونیست ها خود را صاحبان سخن راستین درباب یهودیت می پندارند. هر گفتاری مرتبط با جنسیت، بدون رعایت قوانین این گروه، حمله ای بی رحمانه به زنان است، همانطور که هر گفتاری درباره ی اسرائیل، بدون رعایت قوانین صهیونیست ها، حمله ای آشکار به یهودیت قلمداد می شود.

مقاله ی مریلین فرای

آثار سارا هوگلند

فمینیسم در دست این فالانژها بدل به ایده ای زننده شده است. در عرصه ی عمومی، این سنت عمیق و اصیل انتقادی در حال فراموشی است و جای خود را به مضحکه داده است. بدیهی است که هر رویکرد فالانژیستی به هر ایده ای در نهایت به رویکردی پیوریتانیستی و نژادگرایانه می انجامد. تا جایی که زن بدل به یک نژاد می شود، نژادی در جنگ پایدار با نژاد مردان.

نمونه ی بارز این رفتار در جدال های لفظی در همین فضای اجتماعی فراوان است. و نمونه ی شدت یافته ی آن امروز در ترکیه رخ داد زمانی که فالانژ-فمینیست های ترکیه اعلام کردند برای ۸ مارس تنها در تظاهراتی شرکت می کنند که مردان درآن حضور نداشته باشند. این غایت رویکرد فالانژ-فمینیست ها به مساله ی زن است: زن به مثابه ی یک هویت نژادگرایانه. فالانژیسم در هرشکل آن خویشاوند پوپولیسم است. پوپولیسم جنسیتی، امروز درحال شکل دادن به طبقه ی فقهای فمینیستی است که هر روز گروهی را تکفیر می کنند و بخش عمده ای از زنان و مردان آنها را همچون محافظان و مجتهدان هر سخنی درباب زنان می پذیرند.

امید شمس/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s